Qualitat

Tenim com a fita que la qualitat dels productes i serveis que oferim siguin un reflex fidel dels requisits dels nostres clients, assegurant així l’èxit a llarg termini de l’empresa.

Política de qualitat

L’empresa MALETAS QUERALT, S.A. fundada el 1939, d’evident caràcter familiar per la composició del seu accionariat, està dedicada al disseny i comercialització d’article de viatge al territori nacional i tercers països.

Sempre ha tingut com a meta la qualitat dels productes i la satisfacció dels seus clients per aconseguir lèxit a llarg termini de lempresa. El disseny dels productes és part essencial per obtenir aquesta satisfacció.

Per assegurar aquest propòsit estableix, declara i assumeix els principis següents:

  • Establir un sistema de gestió de la qualitat que serveixi de marc per al desenvolupament d’aquesta política.
  • Les exigències legals i els requisits i les expectatives dels nostres Clients són els únics criteris per establir el patró de qualitat del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat basat en els requisits de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.
  • La millora continuada  en l’eficàcia de la gestió del Sistema i la qualitat del producte lliurat al Client, és el resultat del pensament preventiu que sistemàticament contempla els riscos i oportunitats aplicats a tots els procés de MALETAS QUERALT, S.A.
  • La Política que es defineix és el marc de referència per establir i revisar periòdicament els objectius de Qualitat i assegurar la continua adequació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • La Qualitat és una tasca comuna a totes les àrees de MALETAS QUERALT, SA i cadascuna d’aquestes àrees ha d’assumir que alhora és client i proveïdor d’altres departaments i persones de l’empresa.
  • Cada membre de l’equip de MALETAS QUERALT, SA és responsable de la seva seguretat i de la qualitat del seu treball.
  • L’alta direcció assumeix el lideratge i el compromís en la implantació de la política i els objectius, comprovant-ne l’efectivitat, promovent la millora i el coneixement dels requisits dels clients en tots els nivells de l’organització.
  • Arriba a un valor especial com a part interessada en el procés, la relació existent de llargs anys d’experiència i treball en comú amb els subministradors externs.

Per això, per assegurar l’aplicació d’aquesta Política i l’èxit en la implantació del Sistema de Gestió es requereix la participació i integració activa de tot l’equip humà de MALETAS QUERALT, S.A.

LA DIRECCIÓ